0

Szkolenie BUDOWANIE ZESPOŁU.

KATEGORIA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

JAK ZBUDOWAĆ DOSKONAŁY ZESPÓŁ?

Chociaż przyjmujemy maksymę, że ludzie różnią się od siebie w znaczący sposób, to budując i rozwijając zespół częstokroć stosujemy uśrednione rozwiązania i wdrażamy rzekomo idealne metody komunikacji. Różnorakie postawy ?metkujemy? stwierdzeniami ? on jest leniwy, jej nie zależy na sukcesie, on jest ekscentryczny, ona się szybko stresuje, on jest zamknięty w sobie. Często pojawiają się sytuacje gdy cel zespołu, jakim jest współpraca i efektywne realizowanie zamierzeń, rozpada się na ?mini cele? indywidualistów, którzy nie potrafią się porozumieć. Zdarza się, że osoby z potencjałem wizjonera zmuszane są do wykonywania czynności powtarzalnych i prozaicznych, a Ci, którzy lubią skomplikowane analizy i rozpatrywanie ? za i przeciw? realizują zadania wizjonerów. Na warsztacie szkoleniowym dowiecie się Państwo jak rozpoznawać talenty i potencjał rozwojowy, dostosowywać typ pracy do indywidualnych predyspozycji, oraz jak efektywnie komunikować się w ramach zespołu, tak aby móc wykorzystać potencjał wszystkich jego członków, zwiększyć efektywność działań i stworzyć znakomitą, twórczą atmosferę w miejscu pracy.

Szkolenie Budowanie Zespołu skierowane jest do wszystkich zespołów, niezależnie od formy organizacyjnej. Przy zastosowaniu najnowszych narzędzi psychologii biznesu każdy z uczestników odkryje swój tłumiony potencjał, który będzie mógł wykorzystać w pracy dla zespołu. Zrozumie motywacje współpracowników, ich sposoby komunikowania się oraz nauczy się metod dostrojenia aby podwyższyć efektywność współpracy. Pozyska szereg nowych umiejętności, pozna narzędzia rozwojowe i nauczy się wykorzystywać je w praktyce. Warsztat pozwoli uczestnikom na wzajemnie poznanie siebie, lepsze zrozumienie, odpowiedni do predyspozycji podział zadań i obowiązków. Efektem szkolenia będzie skokowy wzrost jakości pracy całego zespołu i poprawa atmosfery pracy w zespole. Continue Reading

2,979 total views, 2 views today

Share This: