0

Szkolenie
TRENING MENEDŻERSKI w SMART9 ? innowacyjne kierowanie personelem

KATEGORIA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

PO SZKOLENIU UCZESTNICY

  • Używając nowoczesnych narzędzi uczestnicy sprecyzują swój naturalny styl przewodzenia ludziom oraz stworzą program rozwoju silnych stron i pokonywania wyzwań,
  • wdrożą w życie najskuteczniejsze zasady kierowania personelem ze szczególnym naciskiem na umiejętności targetowanego delegowania obowiązków,
  • nauczą się rozpoznawać potencjał pracowników tak, aby wyznaczać im cele, zharmonizowane z ich kompetencjami oraz potencjałem i naturalnymi zdolnościami,
  • będą potrafili  odblokowywać potencjał motywacyjnych swoich podwładnych i wzmacniać ich motywację poprzez zastosowanie targetowanych motywatorów,
  • poprzez zastosowanie efektywnych technik motywacji indywidualnej zbudują zespołowy system motywacyjny,
  • będą komunikowali się w sposób przejrzysty, zrozumiały, z silnym lecz nieagresywnym przekazem,
  • zostaną objęci opieką doradczą trenerów po szkoleniu.

Continue Reading

2,805 total views, 2 views today

Share This: