Szkolenie MANAGER MASTER


KATEGORIA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

SZKOLENIE DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ WYSOKIEGO SZCZEBLA.

Lider powinien posiadać wiedzę, umiejętności i charyzmę. Wiedzę można posiąść, umiejętności się nauczyć, ale charyzmę zbudować można jedynie wtedy, gdy Lider potrafi wnikliwie przewidywać, rozpoznawać ukryte motywacje, adekwatnie reagować na różnorodne wyzwania i zachowania ludzi, którymi kieruje oraz skutecznie motywować podwładnych do działania i rozwoju. Wtedy buduje swój autorytet i zwiększa skuteczność oddziaływań i realizacji celów. Na naszym szkoleniu Manager Master wykształcicie i rozwiniecie Państwo niepowtarzalne, indywidualne cechy przywódcze, a wykorzystamy do tego wyniki naszych badań i obserwacji z ostatnich dwudziestu lat, które trenerzy prowadzący szkolenie opublikowali w trzech bestsellerach rynkowych. Poznacie Państwo zasady skutecznego wywierania wpływu na podwładnych, wykształcicie nawyki efektywnego ich wykorzystania. Wiedza i umiejętności pozyskane na szkoleniu udoskonalą i uproszczą wasze relacje z podwładnymi oraz zwiększą efektywność wszystkich Waszych działań jako liderów.

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Teoria zmiany postaw i warunków sprzyjających zmianie.
 • Bariery zmian postaw menedżerskich stojące na drodze skuteczniejszego zarządzania.
 • Cechy nowoczesnego lidera na konkurencyjnym rynku pracy.
 • Profil menedżera skutecznego – coaching a zarządzanie.
 • Określenie indywidualnego stylu kierowania – w ramach szkolenia określony zostanie indywidualny styl kierowania każdego z uczestników według metody SMART9.
 • Silne i słabe strony indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie programu indywidualnych zdolności przywódczych. Uczestnicy zbudują indywidualne programy rozwojowe.
 • Podstawowe typy zachowań, komunikacji, przyczyn konfliktów w oparciu o SMART9.
 • Planowanie strategiczne: określanie celów i ich realizacja.
 • Sztuka automotywacji i motywowania podwładnych.
 • Rozwiązywanie konfliktów o podłożu kompetencyjnym.
 • Przywódca  jako źródło informacji zwrotnych: rozmowa oceniająca, pochwała, krytyka.
 • Budowanie indywidualnych celów rozwojowych dla podwładnych.
 • Metody skutecznego wywierania wpływu.

 

Szczegóły szkolenia

logo tim new

3,406 total views, 2 views today

Please follow and like us: