STRONA GŁÓWNA


Jeżeli dałoby się zmniejszyć Ziemię do rozmiarów wioski, którą zamieszkuje dokładnie stu mieszkańców, zachowując proporcje wszystkich ras, mieszkałoby tam mniej więcej:
57 Azjatów,
21 Europejczyków,
14 osób z zachodniej półkuli południowej i północnej,
8 Afrykańczyków,
52 kobiety,
48 mężczyzn,
70 nie-białych,
30 białych,
70 nie-chrześcijan,
30 chrześcijan,
89 heteroseksualistów,
11 homoseksualistów,
6 osób posiadałoby 59% bogactwa całego świata i wszystkie 6 byłoby ze Stanów Zjednoczonych,
80 osób żyłoby poniżej standardu,
70 osób nie umiałoby czytać,
50 osób cierpiałoby z powodu niedożywienia,
1 osoba byłaby bliska śmierci,
1 osoba byłaby bliska narodzin,
1 (tak, tylko jedna) miałaby wyższe wykształcenie,
1 osoba posiadałaby komputer.
Kiedy spojrzy się na świat z takiej perspektywy, potrzeba akceptacji, zrozumienia i edukacji staje się bardzo wyraźna. Godne uwagi jest również, co następuje? Jeżeli dzisiaj rano wstałeś z łóżka raczej zdrowy niż chory? Masz większe szczęście niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństw wojny, samotności, więzienia, tortur ani głodu.. Jesteś w lepszym położeniu, niż 500 milionów ludzi na świecie. Jeżeli możesz chodzić do kościoła bez strachu, nie obawiając się aresztowania, tortur lub śmierci? Jesteś szczęśliwszy niż miliard ludzi na tym świecie. Jeżeli masz dach nad głową, ubranie na grzbiecie, jedzenie w lodówce i masz gdzie spać? Jesteś bogatszy niż 75% ludzi. Jeżeli masz pieniądze w banku i trochę drobnych w portfelu? Jesteś wśród 8% światowych bogaczy. Jeżeli twoi rodzice żyją i ciągle są małżeństwem? Jesteś wyjątkową rzadkością. Jeżeli możesz przeczytać tą notkę? Jesteś szczęśliwszy niż dwa miliardy ludzi, które w ogóle nie umieją czytać. Pracuj, jakbyś nie potrzebował pieniędzy. Kochaj, jakby nikt cię nigdy nie zranił. Tańcz, jakby nikt nie patrzył. Śpiewaj, jakby nikt nie słuchał. Żyj, jakby to było niebo na Ziemi.


Witam serdecznie na mojej stronie
Tomasz Curlej