Szkolenie
TRENING MENEDŻERSKI w SMART9 ? innowacyjne kierowanie personelem


KATEGORIA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

PO SZKOLENIU UCZESTNICY

 • Używając nowoczesnych narzędzi uczestnicy sprecyzują swój naturalny styl przewodzenia ludziom oraz stworzą program rozwoju silnych stron i pokonywania wyzwań,
 • wdrożą w życie najskuteczniejsze zasady kierowania personelem ze szczególnym naciskiem na umiejętności targetowanego delegowania obowiązków,
 • nauczą się rozpoznawać potencjał pracowników tak, aby wyznaczać im cele, zharmonizowane z ich kompetencjami oraz potencjałem i naturalnymi zdolnościami,
 • będą potrafili  odblokowywać potencjał motywacyjnych swoich podwładnych i wzmacniać ich motywację poprzez zastosowanie targetowanych motywatorów,
 • poprzez zastosowanie efektywnych technik motywacji indywidualnej zbudują zespołowy system motywacyjny,
 • będą komunikowali się w sposób przejrzysty, zrozumiały, z silnym lecz nieagresywnym przekazem,
 • zostaną objęci opieką doradczą trenerów po szkoleniu.

Szkolenie TRENING MENEDŻERSKI

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przywitanie w formie ?energizera? intelektualnego ?Cogito ergo sum?
 2. ?Czego oczekuję od szkolenia?? ? spisanie i uzgodnienie potrzeb uczestników szkolenia.
 3. Wyzwania stojące przed menedżerami :
 • czy  istnieją ?złote? reguły zarządzania, które budują kompetencje przywódcze?
 • jakie  indywidualne cechy należy wypracować, aby stać się skutecznym liderem ludzi?
 • menedżer fachowiec czy menedżer lider – a może jest wspólny mianownik?
 1. Pierwszy krok do nowoczesnego kierowania ludźmi:
 • przywództwo  sytuacyjne –  model Blancharda,
 • ?jednominutowy lider? ? plusy i minusy,
 • ćwiczenie ?nieobecny? identyfikujące koniczność użycia jednego z czterech typów przewodzenia ludziom.
 1. Krok drugi – własny styl zarządzania ludźmi:
 • 80/20 ? koincydencja Pareto (80% menedżerów przeciętnych i 20% świetnych przywódców)
 • 20/80 ? dlaczego tylko 20% menedżerów wypracowuje swój indywidualny styl przywódczy i stanowi elitę.
 1. SMART9 MANAGEMENT DIAGNOSTICS ? badanie  indywidualnego profilu zarządzania ludźmi i przywództwa:
 • potencjał menedżerski i przywódczy ? indywidualne mocne strony i wyzwania,
 • świadome i nieświadome działania,
 • proces podejmowania decyzji
 • mistyfikacyjne przeświadczenia o sobie samym jako przywódcy.
 1. Krok trzeci  – ? ZNAM MOICH LUDZI? (case study)  menedżerowie nauczą się rozpoznawać potencjał tkwiący w ich pracownikach w modelu SMART9 TEAM  zdeterminowane przez:
 • predyspozycje do wykonywania delegowanych zadań,
 • metody wyznaczania i egzekwowania celów,
 • indywidualne motywatory,
 • potencjał rozwojowy pracownika.
 1. Podejmowanie decyzji oraz wyznaczanie celów zespołowych i indywidualnych:
 • Koło Deminga
 • Model  SMARTER
 • zasada 5W2H
 1. Zarządzanie przez targetowane delegowanie motywacyjne:
 • test – czy potrafię delegować oraz dyskusja panelowa nad wynikami,
 • zadania a kompetencje – jak wyznaczyć właściwą osobę do właściwego zadania zgodnie z jej potencjałem i motywatorami,
 • jak i od kogo egzekwować delegowane zadania – kontrola i rozliczanie oraz informacja zwrotna.
 • koło motywacji w zespole i zasady interakcji motywacyjnych.
 1. Gra zespołowa ? ? FIRMA?. Gra ma na celu ugruntowanie i praktyczne wdrożenie pozyskanych kompetencji  w zakresie wyznaczania celów, delegowania, motywowania oraz pozostałych kompetencji  i umiejętności menedżerskich.
 2. Oddziaływania komunikacyjne przywódcy – menedżera:
 • sens komunikacji menedżerskiej – po co, co, jak, w jakim celu, do kogo.
 • ?dobra rozmowa? menedżerska i jej etapy,
 • ?made to stick?- siła oddziaływania, siła perswazji i narzędzia wywierania indywidualnego i grupowego wpływu,
 • zindywidualizowane narzędzia komunikacji menedżerskiej w modelu SMART9 ? pigułki wiedzy.
 1. Krok czwarty ?UGRUNTOWANIE? – menedżer buduje program rozwoju indywidualnego stylu zarządzania  w oparciu o wyniki badania, informację zwrotną od grupy i trenera, wnioski z  case study ?ZNAM MOICH LUDZI?, gry ?FIRMA?, case study (12)  oraz zindywidualizowane wytyczne rozwojowe modelu kompetencji SMART9 MANAGEMENT DEVELOPMENT.

 

[SZCZEGÓŁY SZKOLENIA]

Szkolenie TRENING MENEDŻERSKI

4,412 total views, 2 views today

Please follow and like us: