Szkolenie ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.


KATEGORIA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO


Szkolenie Zarządzanie Zespołem skierowane jest do mniej doświadczonych menedżerów wszystkich szczebli. Zawiera nowoczesne, podstawowe narzędzia kierowania zespołem ogólnego zastosowania. Polecamy je menedżerom z mniejszym doświadczeniem w kierowaniu zespołami.  Dla menedżerów z dużym doświadczeniem proponujemy szkolenie ?Efektywne Przywództwo?.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Udoskonalisz umiejętność motywowania pracowników do działania, wykształcisz nawyki potrzebne do dobrej komunikacji zadaniowej, poznasz zasady udzielania precyzyjnej informacji zwrotnej, nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień, zrozumiesz znaczenie właściwego doboru stylu kierowania ludźmi ze względu na etap rozwoju grupy i poszczególnych jej członków.

PRZYKŁADOWY PROGRAM

 • Profil menedżera skutecznego:
  • cechy, zachowania, umiejętności,
  • mocne strony pozwalające osiągnąć sukces,
  • rola kierownika – zadania, zespół, pracownicy, przełożeni, współpracownicy,
  • style kierowania.
 • Pozycja lidera względem grupy.
 • Cztery funkcje zarządzania zespołem:
  • planowanie,
  • organizowanie,
  • kontrolowanie,
  • motywowanie.
 • Komunikacja w relacjach przełożony/podwładny.
 • Psychologia w kierowaniu ludźmi.
  • przegląd różnych typologii pracowników,
  • style kierowania ludźmi a dojrzałość zespołu i jednostek do podejmowania działań o różnym stopniu złożoności,
  • zasady wytyczania celów,
  • efektywność pracy w kontekście realizacji celów.
 • Delegowanie uprawnień.
  • istota delegowania,
  • planowanie delegowania,
  • skuteczne delegowanie,
  • bariery w delegowaniu,
  • kontrola.
 • Motywowanie i angażowanie pracowników.
  • kluczowe źródła motywacji pracowniczej,
  • analiza motywatorów dla naszego zespołu,
  • poznanie własnych motywatorów,
  • wybrane sposoby motywowania pracowników,
  • zasady udzielania kar i nagród,
  • rozwój pracownika jako kluczowe źródło motywacji.
 • Konflikt w zespole.
  • analiza różnych postaw wobec konfliktów, w tym własnej
  • opanowanie technik radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
  • analiza różnych konfliktów ? między-zespołowych i wewnątrz-zespołowych.

 

[SZCZEGÓŁY SZKOLENIA]

logo tim new

3,505 total views, 1 views today

Please follow and like us: